Reklamefilmen "Nordmannen"

Industriselskapet Aker har laga ein reklamefilm basert på diktet "Nordmannen" av Ivar Aasen. Sjå filmen og gjer oppgåvene nedanfor.

Sjå også eit døme på ein retorisk analyse av filmen og diktet.

Oppgave

1  Kva for tankar og kjensler sit du igjen med etter å ha sett filmen?

2 Kva synest du om det bildet av nordmannen som diktet og filmen skapar?

3 Korleis passar reklamen med det bildet du har av det typisk norske?

4 Sjå innslaget med Ottar Grepstad. Kva synest han om at Aker brukar Aasen sitt dikt i ein reklamefilm?

5 Sjå innslaget med Akerdirektør Simen Lieungh. Kva vil Aker oppnå med reklamefilmen? Kvifor valde dei Aasen sitt dikt?

6 Sjå innslaget med Pål Trælvik i Bates reklamebyrå. Kva for oppdrag fekk dei av Aker, og korleis var prosessen med å lage filmen?

7 Bruk dei retoriske omgrepa etos, logos og patos. Kva er bodskapen i filmen?Korleis skildrar Aasen og reklamen nordmannen?

8 Les den retoriske analysen av reklamefilmen og diktet (vedlegg til høgre)

Nettressurser

"Made by Norway"

http://myaker.net/text.cfm?path=2&id=401&lid=1

Reklamenfilmen basert på diktet til Aasen

Aasens endelege versjon av songen

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=4372&id=10269

Songen om Noreg

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=4372&id=10303

Artikkel om "Nordmannen"

Ottar Grepstad om Aker og Aasen

http://myaker.net/text.cfm?path=2,35&id=402&lid=1

Akerdirektør Simen Lieungh om reklamefilmen

http://myaker.net/text.cfm?path=2,35&id=408&lid=1

Pål Trælvik i Bates om reklamefilmen

http://myaker.net/text.cfm?path=2,35&id=403&lid=1

Aker og Aasen

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=16&id=10304

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.09.2009

© Cappelen Damm AS