Teksttolkning

I Spenn Vg2 introduserte vi fem ulike metoder for teksttolkning. Klikk på "Fem ulike metoder for teksttolkning" i høyremenyen. Der finner du en kort repetisjon av metodene.

Oppgave

1 Hva er forskjellen på en leserorientert og en forfatterorientert tolkning?

2 Hva kjennetegner en tekstorientert tolkning?

3 Den feministiske lesemetoden har ingen "mannlig" motpart. Hva kan grunnen være til det?

4 I hvilke sammenhenger er den ideologikritiske lesemetoden aktuell?

5 Les de to leserorienterte elevtolkningene av Tor Ulvens dikt "Minutter". Kan begge tolkningene ha noe for seg? Begrunn svaret med utgangspunkt i diktet.

6 I forbindelse med gjennomgangen av den ideologikritiske metoden hevder vi at det er "lettere å være kritisk til andre, det er vanskeligere å se hvilke faktorer vi selv blir påvirket av." Forklar hva vi mener her.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.11.2008

© Cappelen Damm AS