Stiloppgaver retorikk

 Stiloppgaver retorikk

  • Alle oppgavene under krever at du tar stilling til en sak og at du har et klart hovedsyn/budskap å formidle til mottakeren.
  • Prøv å utnytte retoriske grep som beskrevet i kapitlet ”Tekstforståelse” side 163-185 for å få fram synet ditt så godt som mulig.
  • Vis at du er bevisst retoriske begreper som etos, logos og patos når du skal bygge opp en argumentasjon.
  • Utnytt kunnskap om inventio, dispositio og elocutio.
  • Bruk språklige bilder og andre virkemidler som er nevnt på side 185 i dersom du finner det hensiktsmessig.
 
NB Skriv til slutt en egenvurdering av din egen tekst (ca. en halv til en side) der du får fram hvor i teksten du mener at etos, logos og patos er dominerende. Bruk eventuelt nummer i hovedtekstens marg for å vise til avsnitt.
 
Velg én av oppgavene under:
 

Oppgave

1. Mange har tatt til orde for å senke stemmeretten ved lokalvalg. Skriv en tekst med overskriften ”16 år og stemmerett”.

 
2. ”En sunn sjel i et sunt legeme” har vært idrettens motto. Nå er sommer-OL over for denne gang, og vi har kunnet oppleve mange store idrettsprestasjoner. Skriv en tekst med overskriften ”OL-utøveren – en sunn sjel i et sunt legeme?”
 
3. Russetiden ser ut til å ha kommet for å bli, men kan den gjennomføres på et annet tidspunkt enn det som har vært vanlig de siste årene? Mange ønsker å skjerme eksamen, og vil legge den til tiden før 17. mai og la russen begynne feiringen etter den 17. Andre mener at det vil føre til en innskrenkning av undervisningsåret, og de vil fortsatt ha eksamen i begynnelsen av juni. Skriv et saklig innlegg i debatten. Lag overskrift selv.
 
4. Avisenes debatt- og bloggsider gir alle og enhver mulighet til å uttrykke meningene sine og delta i samfunnsdebatten. Den frie nettdebatten åpner imidlertid for sjikane og ufine personangrep. Skriv en tekst med overskriften ”Nettdebatter – bedre enn sitt rykte?”
 

5. Asylpolitikken i Norge er et aktuelt tema for tiden. Mange hevder at velferdsstaten Norge har en klar plikt til å ta imot mennesker i nød, mens andre mener at norsk asylpolitikk er helt ute av kontroll. Skriv et saklig innlegg i debatten. Lag overskrift selv.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 08.09.2009

© Cappelen Damm AS