Muntlig retorikk: Barack Obama

Barack Obama har skapt ny interesse for politisk retorikk. De fleste er enige om at han er en glitrende taler. Samtidig hevder kritikerne at han farer med store ord og kan vise til lite handling. Er i det hele tatt politisk talekunst viktig? Kan retorikk skape politisk endring, eller er den mest egnet til å forføre folk?

Oppgave

1 Se talen "Iowa Caucus Victory" 3. januar 2008 (det første primærvalget).

a Hvilket budskap har han egentlig? Hvordan synes du han framstår på talerstolen?

b Bruk begrepene fra retorikken og pek på hvordan Obama bygger opp talen.

2 Se talen "A more perfect union" og les Helge Høibraatens kronikk om Obama og rasespørsmålet.

a Hva er forskjellen på konteksten i Iowa-talen og talen om rasespørsmålet?

b På hvilken måte påvirker konteksten innholdet og framføringen?

c Er denne slags politiske taler særegent for USA? Har vi noe tilsvarende i Norge? Hvilke norske politikere kan minne om Obama?

3 Se Obamas akseptasjonstale foran 85 000 tilskuere og 38 millioner tv-seere

a Hvordan åpner Obama talen sin? Hva gjør han for å skape etos?

b Hvem henvender han seg til?

b Hvilken rytme har talen? Har den sakte partier og langsomme partier? Hvilken effekt har det?

c Har han noen slagord som er lette å huske? 

d Hvordan omtaler han sin politiske motstander? Hvilke retoriske grep bruker han for å komme med kritikken?

4 Se og lytt til Michelle Obamas tale på Demokratenes landsmøte 25.august 2008. Les også kommentarene til og analysen av talen i Dagbladet.

a Hvordan innleder og avslutter hun talen? Har den et høydepunkt?

b Hvilket hovedbudskap har Michelle Obama? Hva tror du er hensikten med talen?

c Hvordan bruker hun etos, logos og patos?

d Pek på retoriske grep i talen (se side 185 i Spenn 3).

e Hvordan vil du karakterisere hennes framføring (actio)?

f  Er dette etter din oppfatning en god tale? Hvilken effekt tror du den har på publikum?

g Les Erik Solheims kommentar til talen. Er du enig med ham?

 

Nettressurser

Barack Obama om rase i Amerika

http://www.youtube.com/watch?v=pWe7wTVbLUU

Bla nedover og du finner Obamas ulike taler

Obama og rasespørsmålet

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/29/530910.html

Helge Høibraaten om Obamas tale "A more perfect union"

Amerikansk valgkampretorikk

http://studvest.no/tema.php?art_id=6973

Jens Kjeldsen og Ole Moen om den amerikanske valgkampen

Michelle Obama - "verdens beste kvinnelige taler"?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/08/26/544778.html

Analyse og kommentarer til Michelle Obamas tale

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2009

© Cappelen Damm AS