Har norsk en framtid?

Hva skjer med det norske språket i framtiden? Får "dommedagsprofetene" rett i at engelsk vil ta over på alle områder i samfunnet vårt? I artikkelen "Er Sylfest Lomheim dum?" uttaler tre språkfolk seg om hva vi må gjøre for å bevare norsk. Les teksten og svar på spørsmålene under. 

Oppgave

1. Hvorfor bekymrer Språkrådets direktør, Sylfest Lomheim, seg for det norske språkets framtid?

2. I artikkelen hører vi om Kunnskapsdepartementets språkmeldinger. Hva sier de om norsk språk?

3. Hvilke farer truer det norske språket, ifølge artikkelforfatterne? Hva mener de at vi kan gjøre for å bevare norsk?

4. Hva tenker du selv om det norske språkets framtid?

Nettressurser

Er Sylfest Lomheim dum?

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2460870.ece

Språkfolk uttaler seg om norskspråkets fremtid

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.10.2009

© Cappelen Damm AS