Standardnorsk eller språksurr?

Standardisert norsk talemål er det talemålet som springer ut fra skriftformene bokmål og nynorsk. Norsk rikskringkasting, NRK, er den institusjonen i Norge som praktiserer standardnorsk. Enkelte fagfolk mener nå at NRK har blitt slappere i sin språkpraksis, og etterlyser innstramming. I Aftenposten 30/10 2009 uttaler språkprofessor Finn-Erik Vinje og direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim seg om saken. Les artikkelen "NRK må ta språklig ansvar" og svar på spørsmålene under.

Oppgave

1. Hvilken språklig praksis får NRK kritikk for?

2. Hva menes med et "riksgyldig standardspråk"?

3. Lomheim syns det er alvorlig dersom NRK ikke bruker standard bokmål og nynorsk lenger. Hva tror du begrunnelsen hans er? Hvorfor har NRK et spesielt ansvar for språket vårt?

4. Hva syns du om dialektbruken på tv generelt, og i NRK spesielt?

5. Les også Finn-Erik Vinjes artikkel "Språksurr i NRK", og Ruth Vatvedt Fjelds forsvar, "Ikke noe problem". Hold en presentasjon for klassen om språkdebatten i Aftenposten.  

Nettressurser

NRK må ta språklig ansvar

http://www.aftenposten.no/kul_und/tv/article3347026.ece

Finn-Erik Vinje og Sylfest Lomheim om standardnorsk

Språksurr i NRK

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3344346.ece

Finn-Erik Vinje går hardt ut mot NRKs språkpraksis

Ikke noe problem

http://www.aftenposten.no/kul_und/tv/article3347027.ece

Språkkonsulent i NRK, Ruth Vatvedt Fjeld, forsvarer NRK

Oppgaver

Standardnorsk eller språksurr?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.10.2009

© Cappelen Damm AS