Reklamefilm basert på "Nordmannen"

Industriselskapet Aker har laga ein reklamefilm basert på diktet "Nordmannen" av Ivar Aasen. Ei utgåve av diktet finst på side 366 i Spenn 2. Reklamefilmen er basert på ein versjon frå 1875. Sjå også ein analyse av reklamen og diktet (vedlegg til høgre)

Oppgave

Sjå reklamefilmen og gjer oppgåvene nedanfor

1 Kva for verkemiddel brukar reklamefilmen?

2 Korleis synest du teksten til Aasen passar med filmen?

3 Kva for bilde av Noreg og nordmannen kjem fram i reklamen?

4  Kva synest du om måten skodespelaren Anderz Eide les diktet?

5 Les Ottar Grepstad sin artikkel "Songen om Noreg" og sjå innslaget om Aasen og Aker. Kva meiner Grepstad om at Aasen sitt dikt blir brukt av Aker?

6 Sjå innslaget med Aker-direktør Simen Lieungh. Kvifor har Aker laga reklamefilmen, og kvifor valde dei Aasen sitt dikt?

7 Sjå innslaget med Pål Trælevik i reklamebyrået Bates. Kva for oppdrag fekk dei av Aker, og korleis tenkte dei i prosessen med å lage filmen?

8 Finn ut meir om historia til Aasen sitt dikt.

9 Samanlikn 1863-versjonen og 1875-versjonen av diktet. Kva er hovudskilnaden? Kva for versjon likar du best?

10 Bruk  nettkjeldene under og lag eit portrett av Ivar Aasen. 

Nettressurser

"Made by Norway"

http://www.youtube.com/watch?v=lWDWJHApltw

Reklamefilmen basert på "Nordmannen"

Aasens endelege versjon av diktet

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=4372&id=10269

Songen om Noreg

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=4372&id=10303

Ottar Grepstad om "Nordmannen" og reklamefilmen

Aasen- tunet og Aker

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=16&id=10304

Ottar Grepstad om samarbeidet med Aker

http://myaker.net/text.cfm?path=2,35&id=402&lid=1

Akerdirektør Simen Lieungh om filmen

http://myaker.net/text.cfm?path=2,35&id=408&lid=1

Pål Trælvik i Bates reklamebyrå om Akerfilmen

http://www.youtube.com/watch?v=chqIdFBCLtY&feature=related

NRK Skole om Ivar Aasen

http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T27368

Multimediaklipp

Ivar Aasen-tunet

http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=3

Nettsted med mye stoff om Ivar Aasen

Wikipedia om Ivar Aasen

http://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Aasen

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.09.2012

© Cappelen Damm AS