Tatt av kvinnen - roman og filmmanus

Johan Bogaeus og Petter Næss har skrevet manuset til filmen Tatt av kvinnen. Du finner utdrag fra manuset her, fra filmens anslag. Oppgavene under krever at du har Spenn 3 og filmen for hånd.

Ordforklaringer til manus: EXT: Eksteriør (utendørs), INT: Interiør (innendørs), V.O: Voice over (stemme lagt til filmscenene)

 

Oppgave

 1. Les manusutdraget til filmen Tatt av kvinnen. Sammenlign det med utdraget fra Erlend Loes roman, Spenn 3, side 497 - 499.

  a) Hva har skjedd med romanutdraget i overføringen til filmmanus? Beskriv både de tekniske og de innholdsmessige endringene.

  b) Manusets sidetekst (tilleggsinformasjon til replikkene) gir informasjon som ikke finnes i romanen. Hvilken informasjon er dette? Skiller det seg mye ut fra romanens informasjon?

  c) Hvordan framstilles personene i de to tekstutdragene? Hvilken framstilling gir deg mest informasjon om personene? Forklar hvorfor.
   
 2. Se anslaget fra filmen.

  a) Diskuter hvilke filmatiske virkemidler som brukes for å få fram informasjon fra filmmanuset.

  b) Hva syns du om de valgte løsningene? Ville du ha gjort noe annerledes?

 

Oppgaver

Tatt av kvinnen - roman og filmmanus
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.10.2008

© Cappelen Damm AS