Adaptasjon fra bok til film

I læreplanen for vg3 står det at

  • eleven skal kunne sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet

Dette kalles adaptasjon, og i Spenn 3 presenteres adaptasjonsteori i et eget kapittel, med vekt på overføring fra bok til film.

 

I menyen til høyre finner du:

  • en tipsliste med adaptasjoner. På side 158 i Spenn3 under Videre arbeid, oppgave 4, er det et forslag til hvordan du kan arbeide med adaptasjoner.
  • en powerpoint-presentasjon om adaptasjonsteori


 

Nettressurser

Nettressurser med aktuell informasjon om adaptasjon fra bok til film

http://nfi.no/

Norsk filminstitutts hjemmesider tilbyr mange undervisningsopplegg for film- og adaptasjonsanalyse

http://mirakler.hive.no/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.01.2011

© Cappelen Damm AS