Lærersider: Da verden ble moderne

Powerpoint-foredrag og artikkel om Det moderne prosjektet og modernismen

Forslag til årsplan

Nøkkelordene for årets litteraturundervisning er begrepene Det moderne prosjektet og modernismen. Under lenken til høyre har vi lagt ut en power point-presentasjon og en artikkel som kan brukes som en introduksjon til både temaene og Spenn 3. Foredraget forklarer hva de to begrepene innebærer, og det gir en oversikt over hvilke sentrale forfatterskap og tekster som er behandlet i boka. Artikkelen utdyper nærmere powerpointens stikkord og kan leses før presentasjonen framføres for elevene.

Et viktig poeng i forbindelse med norskfaget i Kunnskapsløftet er en tydeligere vektlegging av fagstoffet til eksamen. Konsekvensen er at undervisningen i kanskje større grad enn tidligere må kosentreres om innlæring av læreplanens nøkkelbegreper. Siden litteraturen på vg3 skal sees i lys av Det moderne prosjektet og modernismen, er det helt nødvendig at elevene får et rimelig godt grep om disse betegnelsene. Selvsagt vil lesningen av enkelttekster og forfatterskap fortsatt være viktig. Men det er også nødvendig å forsøke å se alle tekster i perspektiv av de to begrepene. Foredraget og artikkelen er ment å være en hjelp til akkurat det.

Til høyre ligger også et forslag til årsplan for vg3

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2009

© Cappelen Damm AS