Lærersider

Ressurser for læreren

Ressursene er ordnet med utgangspunkt i hvert enkelt kapittel. Se menyen til høyre.

Forslag til årsplan ligger i mappen Da verden ble moderne

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.10.2008

© Cappelen Damm AS