T.S. Eliot: The Waste Land

 

 

Diktsamlingen The Waste Land av den amerikansk-britiske poeten T.S. Eliot er blitt stående som høymodernismens hovedverk. Du kan lese mer om det i Spenn 3, side 78 og 386.

Oppgave

1 Eliot var kjent for sin særegne måte å lese diktene sine på. Lytt til hans egen opplesning av åpningsdiktet "The Buriel of the Dead".

2 Å memorere dikt gir en spesiell opplevelse av det poetiske språket. Lær utenat de første verselinjene i "The Buriel of the Dead". Gjør det først på engelsk, dernest på norsk. Hvordan synes du det klinger?

3 Les hele eller deler av The Waste Land. Velg ut en scene fra diktet og lag en illustrasjon. Du kan tegne, lage en animasjon eller multimedial produksjon.

Nettressurser

"The buriel of the Dead"

http://www.youtube.com/watch?v=3tqK5zQlCDQ

T.S.Eliot leser sitt eget dikt

"The Waste Land"

http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/18993

Her kan du lese hele diktet

April is the cruellest month

http://www.youtube.com/watch?v=WS9gvGroUjQ&feature=related

Studentprosjekt basert på Eliots dikt

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.11.2008

© Cappelen Damm AS